boża obecność

w dźwięku

O NAS

Najważniejsze dla nas jest aby Bóg był czczony i uwielbiany. Chcemy sprowadzać, przebywać i poruszać się w Bożej obecności. Poprzez muzykę i przestrzenie z nią związane chcemy zapraszać ludzi i zabierać ich do miejsc doświadczenia szczególnego błogosławieństwa ducha, duszy i ciała.

Obszary, na których się koncentrujemy to:
• twórczość muzyczna
• edukacja muzyczna 
• budowanie i rozszerzanie uwielbienia
• służenie swoim obdarowaniem – zespół uwielbienia Bless Music 
• wyjście z muzyką na zewnątrz, poza mury kościoła, aby zanieść ją światu jako nośnik Bożych treści

Jesteśmy grupą ludzi, która bardzo świadomie uczy się, szuka i dociera do błogosławieństwa, które Bóg przygotował dla nas. Od lat świadomie i celowo pracujemy ponaddenominacyjnie. Pochodzimy z różnych wspólnot chrześcijańskich: protestanckich i katolickich.

Niech Bóg okaże nam miłosierdzie i niech nam błogosławi,
niech okazuje nam swoją przychylność!
Niech w ten sposób ziemia pozna Twoją drogę,
a wszystkie narody Twoje zbawienie.
Ps 67:1-2

FUNDACJA

BLESS

JESTEŚMY BŁOGOSŁAWIENI,
WIĘC BŁOGOSŁAWIMY!