UWIELBIENIE
zgłębiaj temat uwielbienia
rozwijaj talenty
poszerzaj horyzonty
MATE.O

KAMERALNY
WIECZÓR UWIELBIENIA
LIVE w BLESS MUSIC

7
HEBRAJSKICH
SŁÓW
UWIELBIENIA

SIĘGNIJ GŁĘBIEJ, POZNAJ, PRAKTYKUJ

Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu,
I błogosławił Twoje imię wiecznie!
Będę Cię błogosławił – czynił to codziennie.

Ps 145:1-2

00
WSTĘP

OPOWIADA DOROTA HEROK

01
BARAK

UKLĘKNIJ PRZED BOGIEM

02
YADAH

WZNIEŚ RĘCE DO BOGA

03
TODAH

DZIĘKUJ BOGU KAŻDEGO DNIA

04
HALAL

ŚWIEĆ BOŻĄ ŚWIATŁOŚCIĄ

05
SHABACH

WYKRZYKUJ BOŻĄ CHWAŁĘ

06
ZAMAR

ZAGRAJ SWOJEMU BOGU

07
TEHILLAH

ZAŚPIEWAJ JEGO CHWAŁĘ

TANIEC
Taniec to jedna z form uwielbienia Boga.
Sam król Dawid nie wstydził się i dał przykład
jak tańczyć przed Bogiem.
Chwalcie Go tamburynem i tańcem,
Chwalcie na strunach i flecie!


Ps 150:4
Tańczył też Dawid przed PANEM,
nie szczędząc swoich sił,
a czynił to przepasany
lnianym efodem.


2 Samuela 6:14
Niech chwalą Jego imię tańcem,
Niech Mu grają na tamburynie i cytrze.


Ps 149:3
EUNIKA
TAŃCZĄC
Z ANIOŁAMI

„ON MNIE POWOŁUJE DO TAŃCA…”

ARLETTA
„ODNOWIENIE”

„NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI ZIEMIĘ”