Bless Music Band

BLESS MUSIC

UWIELBIENIE

BLESS
MUSIC

WIĘCEJ NIŻ ZESPÓŁ UWIELBIENIA

Bless Music to zespół, który na swoich koncertach skupia się na uwielbieniu Boga i zaangażowaniu wszystkich uczestników w oddawanie Bogu chwały. Poruszanie się w Duchu Świętym na uwielbieniu owocuje proroczą i wstawienniczą rzeczywistością. Bless music łączy różnorakie dziedziny sztuki i posługi, aby jak najpełniej oddać Bogu chwałę swoimi talentami. W skład zespołu wchodzą: muzycy, wokaliści, tancerze, wstawiennicy, prorocy, akustycy.

BLESS
MUSIC

KOLĘDOWE UWIELBIENIE 2020

BLESS
MUSIC
DEMO

Zobacz, do czego Cię zapraszamy.

BLESS
MUSIC
KOLĘDA

„POSPIESZCIE O WIERNI”

BLESS
MUSIC
KOLĘDA

„NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS”

BLESS
MUSIC
KOLĘDA

„PRZYBIEŻELI”